You are here

Paj entènèt pou redevlopman Inisyativ Pou Southgate sant komèsyal la

      Minisipalite Chambersburg la ap an kolaborasyon avèk komite konsiltatif Elm Street Konsèy la (ESAC). Se yon anbakman sou yon inisyativ pou reklame e redevlope sant komèsyal Southgate la. Yo vle melanje katye rezidansyèl la ak diferan bagay pou ede piblik la.

      Objektif pwojè a se pou peye respè pou fanmi yo ki te kite katye a an 1962 lè sant komèsyal la te bati pou kreye yon nouvo katye dirab ki ankouraje yon melanj de itilizasyon ki gen nan sant komèsyal Southgate la ak nankatye Elm Street la.

      Katye Elm Street la ap bay asistans depi lontan, èd yo enpòtan anpil pou siksè inisyativ devlopman sa nan kominote a.

      pou plis enfòmasyon tanpri gade paj project summary sheet.

     

fason pou Patisipe nan pwosesis “Grassroots Community Visioning” lan:

  1. Patisipe nan yon reyinyon kontak pou kominote a kòmanse nan mwa Novanm 2020 - Fevriye 2021.

[Publish a list of meeting dates, times and locations]


     

  4. Resous pou yon katye melanje
 • Ki sa ki yon katye melanje? www.bluezones.com/2020/07/what-is-a-mixed-use-neighborhood/ (Resous sa pale sou ki jan konfòtabaksè pou pyeton al achte nan magazen, restoran ak lòt biznis, relasyon akkatye a, redwi enpòtans pou posede machin e ankouraje koneksyon sosyal.)

 • Kreye yon katye ou ka mache ladan li katye yo https://sustainableconsumption.usdn.org/initiatives-list/creating-walkable-mixed-use-neighborhoods (resous la diskite sou ki jan li konfòtab pou pyeton yo genyen aksè pou yo ale nan magazen, restoran ak lòt biznis san san yo pa bezwen yon machin.)

 • Kominote konplè, Designing Better Places video series se yon seri videyo ke yo adapte nan prezantasyon videyo ki te pwodwi nan North Carolina Depatman KomèsDivizyon Asistans Kominotè ak Appalachian Rejyonal la. https://www.completecommunitiesde.org/community-design-tools/videos/

 • Walnut Bottom Master Plan - https://www.smiddleton.com/DocumentCenter/View/2354/Walnut-Bottom-Master-Plan-Study-PDF (Michael Baker International te fè etid sa a pou Sid Middleton lan ki tou pre Carlisle epi li pwopoze yon estrateji pou itilize ansyen sant komèsyal Kmart ak de gwo pwopriyete vwazen ansanm"suburban commercial strip corridor” nan zòn bò kote I-81 ak DowntownCarlisle.)


 •       tanpri adrese kesyon yo pou:

  Guy E. Shaul
  Community & Economic Development Specialist
  Borough of Chambersburg
  100 South Second St., 2nd floor, Chambersburg, PA 17201
  Office: 717-251-2446 | gshaul@chambersburgpa.gov